fiszki

Spółka VocApp Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „Fiszkoteka/VocApp”. Wartość realizowanego
przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.
Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact Fund Sp. z o.o.
realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z
udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w
fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

fiszki